Етикет: сексуалност

Сексуалност: Природни взаимодействия у човека

Сексуалност: Природни взаимодействия у човека

Основна предпоставка за вникването в сексуалността е началото на облика на човека като отделно същество. Въпреки това е известно, че индивидът се е издигнал сам, чрез дълга еволюция и  колективен труд. Биологичното развитие от предчовешката история обаче е запазило нагона и инстинктивните действия в човека. 

Loading