Необосновани решения за сливане на компании

Споделете тази статия с вашите приятели
()
практика-необосновани-решения-за-сливания-на-компания
Решения: В практиката много сливания се оправдават с условия, които имат икономически смисъл. Причините за такива сливания са обосновани, тъй като сливанията не правят нетен принос към богатството на акционера.

Приоритет е и би трябвало чрез корпоративна диверсификация да се намали вероятността от ликвидация. Отделните компании могат да се изправят пред финансови затруднения не само поради колебания! А на икономиката като цяло, но също поради фактори, специфични за отделната компания, и оттук е разбираемо изкушението за мениджърите да диверсифицират. Корпоративната диверсификация, постига диверсификация на заетостта за мениджмънта и персонала.

Мениджърите често твърдят, че могат да купят компании на по-малка от тяхната действителна стойност, но на един ефективен капиталов пазар такива далавери няма.

Всъщност обичайно е пазарната стойност на придобиваната компания да нарасне, когато започне наддаване за нейните акции с цел поглъщане. Изгодите от всяко увеличаване на стойността на компанията при обявяването на формалното предложение обикновено се натрупват за съществуващите акционери на придобиваната компания. Ако няма положителен „X” фактор, както в случая на сливане за проста диверсификация, пазарната стойност на придобиващата компания трябва да позволява едно компенсиращо падане, тъй като акционерите разбират, че е била предложена твърде висока цена за прицелната компания.

Доходи (печалба) на една акция. Популярна цел на индустриалните организации е да увеличават доходите на една акция и много сливания са били оправдавани заради ефекта на EPS. Измерването на корпоративната дейност на базата на EPS обаче е незадоволително. Концепцията за доходите на една акция игнорира паричния поток и риска. Това е един исторически показател, базиран върху счетоводната печалба, която е обект на счетоводна политика в областта на оценката на материалните запаси, амортизацията на активите, лошите дългове, печалбата от дългосрочните договори, провизии за натрупан доход и разходи и т.н.

Отношението цена-доходи е равно на цената на акцията, разделена на доходите от една акция, и често се разглежда в същината си като възстановителен период. Счетоводната печалба обаче обикновено се взема от миналогодишния отчет за приходите и разходите, докато цените на акциите отразяват очаквани парични потоци, вземайки предвид риска. По такъв начин отношенията Р/Е не могат да бъдат използвани като база за вземане на решения.

Числителят е цената на акцията, която отразява очаквани парични потоци, докато знаменателят е миналогодишните доходи от една акция. Ако компанията е приключила последната година с нулева печалба, тогава отношението цена-доходи е безкрайност.

Ако компанията е приключила със загуба предходната година, тогава отношението цена-доходи е отрицателно число. Няма икономически смисъл да се използва EPS или отношението Р/Е като база за оценка на едно сливане, но много години сливанията са били оправдавани на основата на такива ефекти.

ЦЕННИТЕ КАЧЕСТВА, КОИТО ГАРАНТИРАТ УСПЕХ В БИЗНЕСА

Loading

Как ще оцените статията?

Кликнете на звездичката, за да оцените

Average rating / 5. Vote count:

Последвай ни и във фейсбук

Споделете тази статия с вашите приятели