Защо да инвестираме в златни кюлчета и монети?

Споделете тази статия с вашите приятели
()
златни кюлчета

Златото се използва като средство за съхранение на стойност от векове. То винаги е било смятано за скъпоценен метал и символ на богатство. Златото е рядко, трайно и няма вътрешна стойност, което означава, че стойността му се основава единствено на неговата оскъдност и търсене. Ето защо златото е популярна инвестиционна опция от много години. Един от начините за инвестиране в злато е чрез закупуване на златни кюлчета и монети. В тази статия ще обсъдим защо инвестирането в златни кюлчета и монети е мъдър избор, какви са предимствата, които е добре да вземете предвид, за да може да направите правилен избор.

1. Диверсификация

Една от основните причини да инвестирате в златни кюлчета и монети е диверсификацията. Диверсификацията е стратегия, която включва инвестиране в различни класове активи с цел намаляване на риска. Като инвестирате в златни кюлчета и монети, добавяте нов клас активи към инвестиционния си портфейл. Златото има ниска корелация с други класове активи като акции и облигации, което означава, че то може да осигури хеджиране срещу пазарна нестабилност и икономическа несигурност. Разгледайте възможностите тук: https://limar24.bg/product/1-uncia-zlatno-kiulche-valcambi/

2. Защита срещу инфлация

В исторически план златото е било средство за предпазване от инфлация. Инфлацията е темпът, с който се повишава общото равнище на цените на стоките и услугите, а покупателната способност на валутата намалява. Когато инфлацията се повишава, стойността на валутата намалява, а цената на златото се увеличава. Закупуването на златни кюлчета и монети може да ви помогне да защитите портфейла си от инфлация.

3. Материален актив

Златните кюлчета и монети са материални активи, което означава, че можете физически да ги държите в ръцете си. Това е различно от други инвестиции като акции, които са нематериални активи. Наличието на материални активи в портфейла ви може да ви даде чувство за сигурност и контрол върху инвестициите ви.

4. Ликвидност

Златните кюлчета и монети са високоликвидни, което означава, че могат лесно да бъдат купени или продадени. Можете да продадете златните си кюлчета и монети по всяко време, а пазарът на злато е глобален. Това улеснява покупката и продажбата на злато от всяка точка на света.

5. Без риск от контрагента

Друго предимство на инвестирането в златни кюлчета и монети е, че няма риск от контрагента. Рискът от контрагента е рискът, че другата страна във финансовата транзакция няма да успее да изпълни задълженията си. Когато инвестирате в златни кюлчета и монети, вие притежавате физическия актив и няма друга страна, която да участва в сделката. Това означава, че няма риск от контрагента.

6. Защита на личните данни

Инвестирането в златни кюлчета и монети може да осигури и неприкосновеност на личния живот. За разлика от други инвестиции, при покупката на злато не се изисква отчетност пред финансовите институции или правителството. Това означава, че можете да купувате и продавате злато, без никой друг да знае за това.

В заключение, инвестирането в златни кюлчета и монети може да бъде интелигентен избор за диверсификация, защита срещу инфлация, притежание на материални активи, ликвидност, липса на риск от контрагента и неприкосновеност на личния живот. Важно е обаче да се помни, че както всяка инвестиция, и инвестирането в злато е свързано с рискове. От съществено значение е да направите проучване и да се консултирате с финансов съветник, преди да вземете каквото и да е инвестиционно решение.

Loading

Как ще оцените статията?

Кликнете на звездичката, за да оцените

Average rating / 5. Vote count:

Последвай ни и във фейсбук

Споделете тази статия с вашите приятели