Формиране на компания в България – различни форми и специфика

Споделете тази статия с вашите приятели
()
формиране-на-компания
Формиране на компания в България се определя от редица специфични особености. Една компания може да има различна организация, дейност, принадлежност и може да се регистрира у нас под разнообразни форми.

Според своята големина една фирма у нас, била тя чуждестранна или не, може да бъде микро, малка, средна или голяма компания. По често срещани са фирмите със стопанска цел, чийто дейност им носи печалба и те могат да бъдат национални или транс национални ( капиталово участие имат две или повече страни). Като цяло разделянето на фирмите у нас според тяхната организация и методи за контрол е най-важното, което се отразява и във формата им на регистрация.

Формиране на компания в България – видове и специфика

У нас могат да се регистрират фирми с еднолично управление или такива с характера на дружества. Първите са управлявани и контролирани изцяло от едно лице, което носи пълната отговорност за действията на фирмата. Такива компании се регистрират в България, като ЕТ (Едноличен търговец). ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност) е по особена форма на еднолична фирма. Търговския закон в страната регулира реда на регистрация и последващото управление на една фирма, била тя дружество или еднолична. При ЕТ собственика на фирмата носи пълна отговорност не само с фирменото имущество, но и с личното си! Капитала за откриване на подобен род фирми е минимален и данъците са по-опростени, както и счетоводната отчетност.

При ЕООД, което е специфична форма на ООД отговорността е ограничена. Независимо дали това дружество ще е еднолично или не всеки от съдружниците отговаря в него до размера на вноската си по капитала му. Този тип дружества могат да имат до 20 броя съдружници и се управляват, чрез управител и Общо събрание на съдружниците. Капитала за начално откриване е минимален, като за данъчно отчитане и счетоводна отчетност тук се намесва разпределяне на печалба и данъци за физически лица.

Командитните и Събирателни дружества са особени форми на формиране на компания в България. Те са с неограничена отговорност и се формират под формата на договор между няколко лица, за учредяването на общ бизнес. Тук управлението е спорно и такива дружества имат разнородно облагане с данъци.

Най-популярната форма за корпоративна компания у нас е АД. Акционерното дружество се регистрира с начален капитал, брой съдружници, организация на управлението, дейност и прочие. При него данъчната печалба е облагаема, а служители и управляващи подлежат на данъци върху доходите. Печалбата бива разпределяна и счетоводното отчитане е комплексно.

НЕОБОСНОВАНИ РЕШЕНИЯ ЗА СЛИВАНЕ НА КОМПАНИИ

Loading

Как ще оцените статията?

Кликнете на звездичката, за да оцените

Average rating / 5. Vote count:

Последвай ни и във фейсбук

Споделете тази статия с вашите приятели